Panevėžio krepšinio lyga TOP 8

1. Bangenė Aivera 20   17/3   37
2. KKK Mindaugietis 20   17/3   37
3. Lauda Motors Euforija 20   16/4   35
4. Žilvinas 20   12/8   32
5. Alaus Mėgėjai Rėkliai 20   11/9   31
6. Adorma roletai Jums 20   11/9   30
7. Bingo Taksi 20   10/10   30
8. KK Draugai 20   8/11   27

 

Karaliaus Mindaugo taurė

1. KKK Mindaugietis 6   6/0   12
2. Viesulas Rezus 6   5/1   11
3. Jūsų Panevėžys 6   4/2   10
4. Shotas 6   3/3   9
5. Kalnapilio - Tauro grupė 6   2/4   8
6. Romeogym  6   1/5    7
7. Adorma roletai Jums 6   0/6   1

2% PARAMA

Kiekvienais metais nuo sausio mėn. 1 d. iki gegužės mėn. 1 d. Lietuvos gyventojai gali skirti pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai 2% savo pajamų mokesčio. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja taip paskirstomas pajamų mokestis, JAU SUMOKĖTAS į valstybės biudžetą. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.

Net jei Jūs uždirbate nedaug ir 2% Jūsų metinio pajamų mokesčio suma atrodo labai nedidelė, ji vis tiek yra reikšminga. Kasmet tokiu būdu gyventojai paskirsto keliasdešimt milijonų litų paramos. Šių milijonų jūra sudaryta iš daugybės mažų lašelių – tokių pačių sumų, kaip ir Jūsų…

Esame ne pelno siekianti organizacija, besitikinti Jūsų paramos. Jau ne pirmus metus Jūs turite galimybę patys nuspręsti, kam skirti 2% nuo savo sumokėtų pajamų mokesčių valstybei, tad tapkite karių krepšinio klubo ,,Mindaugietis” rėmėjais, paskirdami iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Remdami ,,Mindaugiečio” komandą Jūs nepatirsite jokių papildomų išlaidų. Jums tereikia nurodyti, kad 2016 (x) m. savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) norite pervesti karių krepšinio klubui ,,Mindaugietis”.

Tam reikia užpildyti ir iki gegužės 1 dienos pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai nustatytos formos prašymą (FR0512 versija 02).

Paramos gavėjo karių krepšinio klubo ,,Mindaugietis” rekvizitai:

Karių krepšinio klubas ,,Mindaugietis”
Buveinės adresas: Senamiesčio g. 67, Panevėžys
Paramos gavėjo identifikacinis kodas: 302588726

Sąskaitos numeris: LT 23 7300 0101 2940 5596 Swedbank

Pateikite užpildytą formą ir taip padėkite karių krepšinio klubui ,,Mindaugietis” siekti vis didesnių laimėjimų bei pergalių!  

Nuoširdus Ačiū už Jūsų paramą!

Kaip ir kur pateikti prašymą pervesti paramą?

Iki gegužės 1d. galite pateikti prašymą tai Apskrities Valstybinei Mokesčių Inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvenate.

Prašymai gali būti pateikiami elektroniniu būdu arba užpildomi ranka ir tiesiogiai pristatomi į vietos AVMI, taip pat atsiunčiami paštu. Ranka pildytą prašymą reikia įdėti į voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo.

Prašymo forma ir pildymo taisyklės

Norėdami skirti dalį savo mokesčių, turite užpildyti specialiosios formos prašymą (forma FR0512). Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai.

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Formos užpildymo pavyzdys:

Prašyme laukeliai pildomi taip:

1 – nurodomas Jūsų asmens kodas;
2 – Jūsų telefono numeris;
3V – Jūsų vardas;
3P – Jūsų pavardė;
4 – adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
5 – mokestinis laikotarpis, už kurį (nuo kurio) norite paskirti paramą – 2012;
6S – pažymėkite x;
E1 – įrašykite 2 (tai nurodys, kad paramą skiriate paramos gavėjui, o ne politinei partijai);
E2 – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 302588726;
E3 – nepildykite;
E4 – prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) – 2 proc.;
E5 – jei norite paskirti paramą tik už vienus metus (2013 m.), šio lauko nepildykite; jei paramą norite skirti už laikotarpį nuo 2013 m. iki vėliausiai 2017 m., šiame lauke nurodykite laikotarpio pabaigą. Laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai. Nurodžius laikotarpį, jums nebereikės teikti šio prašymo už metus, įeinančius į laikotarpį. Pvz., jei nurodysite laikotarpį nuo 2013 m. iki 2017 m., kitą prašymą reikės pildyti tik 2019 metais už laikotarpį nuo 2018 m.

Elektroninės formos pildymas:

Jeigu esate pasirašę elektroninės bankininkystės sutartį, galite užpildyti ir išsiųsti 2 proc. formą internetu. Tada Jums reikėtų:

  1. Įeiti į savo internetinį banką ir pasirinkti elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jus perkels į Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę kartu su Jūsų tapatybės patvirtinimu ir visais pagrindiniais asmens duomenimis.
  2. Tuomet on-line užpildykite formą FR0512.

Išsami informacija apie 2%:
www.labdara-parama.lt

 Dėkojame!

Rėmėjai